يکشنبه, 6 مهر 1399
 
 • ساعت : ۱۱:۵۴:۱
 • تاريخ :
   ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ 
 • تعداد بازدید : 2571
 • کد خبر : ۵۸۴۹۰
دكتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی :
دستورالعمل اجرایی تخصیص اعتبار ویژه به اعضای هیات ‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان اعلام شد

دكتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوري سازمان:

 دستورالعمل اجرایی تخصيص اعتبار ویژه به اعضای هیات ‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج سازمان اعلام شد

 

               

      دكتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در گفتگو با روابط عمومي سازمان، روند اجرايي نمودن آيين نامه تخصيص اعتبار ويژه (Grant) را تشريح كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه محتوا و روند تصويب دستورالعمل اجرايي تخصيص اعتبار مذكور چه مي باشد؛ به اجراي آئين نامه در سال 89 توسط هيات امناء سازمان اشاره داشت و بيان نمود: آئين نامه مصوبه در سال 90 و 91 در تعدادي موسساتي چون گياهپزشكي و موسسه فني و مهندسي كشاورزي طي مصوبه داخلي انجام شد و مي توانست خيلي موثر باشد، اما در سطح مراكز و به شكل فراگير اجرايي نگردید. اين آئين نامه تخصيص يا گرنت پژوهشي كه در دانشگاه ها با واژه «پژوهانه» شناخته مي شود اعتباري است كه براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي در اختيار مجري طرح، پژوهشگر يا عضو هيات علمي قرار مي گيرد. هدف اين مصوبه هم حذف بوروكراسي اداري در  راستای اخذ اعتبار و  تهيه ملزومات مصرفي و ساير اقداماتي است كه نياز به سرعت عمل دارد. 

          دكتر زارع در سوالي مبني بر واگذاري و محاسبه تخصيص اعتبار ويژه بيان داشت:  قراردادي بين محقق و رئيس مركز تحقيقاتي امضاء مي شود كه در اين قرار داد مقدار گرنتي كه به عضو هيات علمي تعلق مي گيرد ، درج گردیده و به گونه اي تنظيم مي شود كه نيازي به اخذ فاكتور براي مخارج وجود نداشته باشد .
 وي افزود: اگرچه مبلغ در نظر گرفته شده محدود است، ولی در صدد هستيم تا اعتبار بيشتري را براي سال هاي آتي تامين كنيم، با اينهمه مبلغي اثر گذار است زيرا  90 درصد محققان ما با دريافت همين ميزان  اعتبار هم قسمت اعظم كارهاي روزمره خود را  اجرا خواهند كرد. گرنت يا تخصيص اعتبار ويژه يا پژوهانه به هيچ وجه جايگزين هزينه هاي پروژه و يا طرح نمي باشد، بلكه اعتبارات اوليه بجاي خود باقي است و ما از محل جابجائي و صرفه جويي ها، مبلغي را در اختيار محقق قرار مي دهيم تا كارهاي روزمره طرحها با سهولت بيشتري انجام شود.

معاون پژوهش و فناوري سازمان در پاسخ به نحوه محاسبه اعتبار ويژه اعضاء هيات علمي اظهار داشت: در آئين نامه ترفيع سنواتي، يك محقق از طرق مختلفي كسب امتياز مي‌كند. از آموزش، پژوهش و كارهاي اجرائی.
در قسمت پژوهش (پژوهانه) يكسري آيتم ها در سال 94 كه آخرين آئين نامه ابلاغ شده، 5 الي 6 آيتم به نام آيتم وتويي وجود دارد كه براي مقالات علمي-پژوهشي معتبر، مقالات علمي-ترويجي معتبر و علمي-مروري، گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي و پروژه ها، اختراع، اكتشاف، نوآوري، تدوين دست نامه و انجام كليه امور ترويجي كه مي شود از اين محل ها افرادي كه مرتبه استاديار به بالا دارند ملزم و مكلف هستند حداقل 6 نمره را كسب نموده، تا بتوانند پايه سال خود را كسب نمايند، آنهايي كه مربي هستند ( پايين تر از استاديار  ) مي بايد 4 نمره را كسب نمايند. چون اين براساس اولويتهاي سازمان وتويي شده  مثل امور ترويجي، اختراع يا اكتشاف اجراي طرحهاي تحقيقاتي و غيره . اما به غير از اين اولويت ها فرد مي تواند از  محل‌هاي ديگري مانند  آموزش در دانشگاهها يا راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها يا كارهاي اجرايي خارج از سازمان امتياز بدست آورد ، اما اينها در زمره
اولويتهاي سازمان نمي باشند و در صورت انجام، در حد خود امتياز خواهد داشت ،اما آيتم  وتوئي نيست و نحوه محاسبه آن تفاوت دارد.

دكتر زارع روش محاسبه آيتم هاي وتويي براي اعضاء هيات علمي را بدين صورت تشريح نمود: شوراي تحقيقات سازمان در تاريخ 5 ارديبهشت ماه امسال درمصوبه مورد نظر ، مبلغ 70 هزار تومان را به ازاء هر آيتم در نظر گرفت، عدد پايه در سال 89،  50هزار تومان بود كه با 40 درصد افزايش به 70 هزار تومان افزايش يافت و 10 نمره در اختيار رئيس مركز قرار دارد تا براساس كارآئي فرد، رضايتمندي و پيشبرد ساير امور كه انجام مي دهد اضافه خواهد شد. همچنين فرد محقق بايد پايه سال 94 خود را اخذ نموده  و يا تا آخر ارديبهشت ماه سال جاري آن را اخذ نمايد ،سپس در خرداد 95 محاسبه صورت گرفته و حداقل به افرادی كه پايه تخصيص سال 94 خود را گرفته اند ،  يك ميليون تومان تعلق مي گيرد و حداكثر آن هم سقف ندارد و عضو هيات علمي از 3 تا 5 ميليون تومان براساس نمرهائي كه بدست آورده ، دريافت مي دارد. موارد طي ليستي كه رئيس مركز ارائه مي دهد و توسط معاون برنامه ريزي و پشتيباني و معاون پژوهش و فناوري سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي بررسي شده و قراردادها را رئيس مركز امضاء خواهد نمود و هر محقق هم به نوبه خود با رئيس مركز قراردادي امضاء مي نمايد كه راسا اعتبار به حساب عضو هيات علمي واريز و صرف هزينه تحقيق خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه هزينه كرد اعتبارات به چه مواردي تعلق مي گيرد  ابراز داشت: موارد هزينه كرد اعتبار براساس ماده 4 آئين نامه  مصوب هيات امناء سازمان تعيين شده است و براي اجراي هر قسمت از پروژه تحقيقاتي قابل استفاده مي باشد، اين موارد شامل شركت در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي پرداخت حق عضويت در انجمن هاي علمي و بين المللي، پرداخت هزينه ثبت اختراع، چاپ مقالات و كتب علمي، تك نگاشت ، نشريات ترويجي و حتي حق التحقيق، شركت در كنفرانس ها و يا كنگره هاي علمي چه داخلي و چه خارجي مي‌باشد. اگرچه براي كنگره هاي خارجي از اعتبار فرصت هاي مطالعاتي نيز مي توان برداشت نمود اما از محل اين اعتبار هم قابل استفاده است، حتي از اين اعتبار مي توان حق الزحمه نيروي ساعتي را پرداخت نمود.  اعتبار ويژه در سال اول با افزايش چهل درصدي نسبت به سال 89، يك و نيم ميليارد تومان براي اخذ گرنت سال 94 و در دو قسط پرداخت مي شود. اولين قسط در تيرماه امسال و قسط ديگر به فاصله 4 يا 6 ماه بسته به تامين مابقي اعتبار،  پرداخت خواهد شد البته سازمان اين امكان را در اختيار محقق گذارده تا مبلغ خود را براي سال آينده ذخيره نمايد.

دكتر زارع در پرسشي مبني بر اينكه محققان غير هيات علمي چگونه خواهند توانست شناسنامه دار شده و اعتبارات ويژه اي همانند اعضاءهيات علمي دريافت دارند ، پاسخ داد: يكي از دغدغه هاي دكتر زند رئيس سازمان تحقيقات كشاورزي و اینجانب ، يافتن مشوقهايي براي محققان غير هيات علمي است كه با اجراي طرح هاي تحقيقاتي و گزارش دهي، كارهاي موثري در پيشبرد اهداف سازمان انجام مي دهند. وي تعداد اين همكاران را  حدود 800 نفر در موسسات تحقيقاتي دانست و افزود: هم‌اكنون محققان غير هيات علمي با مدرك فوق ليسانس و دكتري براساس شاخص هاي موجود شناسايي شده كه توانايي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي را دارا بوده و در 5 سال اخير پروژه تحقيقاتي اجرا نموده اند. اين افراد براساس ليست موسسات تحقيقاتي احضاء و شناسنامه دار شده و حقوق و امتیازاتی براي آنان در نظر گرفته خواهدشد. در این رابطه راهكارهاي مختلفي مد نظر است تا اعتباري در اين موارد تامين شود يكي از راهكارها ايجاد همترازي در احكام محققان غير هيات علمي است تا با تهيه منابع اعتباري سقفي براي پرداخت اين هزينه ها فراهم شود، اين امر جهت دلگرمي و تشويق هرچه بیشتر اين محققان دنبال مي شود.
 معاون پژوهش و فناوري سازمان شناسنامه دار شدن محققان غيرهيات علمي كه غالبا" در مناطق محروم و دور از ستاد مشغول خدمت هستند را از اركان تحقيقاتي مراكز برشمرد و فعالیتهای آنان را تابع اصول كاري اعضاء هيات علمي دانست و  اظهار داشت:  همانطور كه هيات علمي با كار مستمر، پايه سالانه خود را دريافت داشته و دچار ركود كاري نمي شوند، اعضاء غير هيات علمي نيز بايد تمام همت خود را براي ارائه گزارشات منظم در حوزه انجام پژوهش های علمی بكارگيرند.

دكتر زارع در مورد تاثير اجراي دستورالعمل تخصيص اعتبار ويژه بيان نمود: اجراي اين آئين نامه به طور محدود در سال 90 و 91 در دو موسسه تحقيقاتي گياهپزشكي و فني و مهندسي كشاورزي نشان داد كه اجراي آن مي تواند تاثير مطلوبي بر كارهاي تحقيقاتي داشته باشد، كه امروز در سطح ملي در مراكز  و موسسات تابعه سازمان اجرا مي شود لازم به توضيح است كه اين گرنت در موسساتي كه بودجه مستقل از سازمان دارند تا سقف 30 درصد به اجرا گذارده خواهد شد. وي با اشاره به عدالت در تقسيم امكانات در كليه استانها افزود: همانطور كه دسترسي به سامانه اطلاعات سازمان جهت دريافت ترفيع و كتابخانه مجازي و دسترسي به منابع اطلاعاتي براي همه استانها يكسان انجام شد در پرداخت اعتبار گرنت نيز ما از مراكز تحقيقاتي كار خود را آغاز نموديم. اعضاء هيات علمي كه متقاضي گرنت هستند بدون نياز به درخواست و فقط براساس دريافت پايه سال 94 مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و مبناي ما سامانه سمپات سازمان و سيستم ترفيع مي باشد و چنانچه محققي پايه خود را به صورت غير الكترونيك دريافت داشته، لازم است  نام او توسط موسسه تحقيقاتي مربوطه در سامانه وارد شود.

وي درخصوص افزايش و تامين اعتبارات بيشتر براي فعاليت اعضاء هيات علمي سازمان اظهار داشت: اگرچه  مبلغ مورد نظر پاسخگوي نياز محققان نمي باشد اما محقق براساس عملكرد خود و پروژه هاي بيشتري كه پشتيباني مي كند و يا با شركت در كنفرانسها يا انجمن هاي علمي، خواهد توانست ارتقاء بيشتري را حاصل نمايد و با حذف بوروكراسي اداري فعاليت ها را با سرعت بالاتري دنبال كند .همچنين در نظر است تا پروژه هاي كلان تر و برنامه هاي سازنده ديگري در آينده نزديك دنبال شود كه در صورت تصويب اعلام خواهد شد.
پرداخت گرنت پژوهشي اگرچه كفاف تمام فعاليت ها را نمي دهد اما احساس اعتماد به اعضاء هيات علمي و تسريع در تهيه اقلام مورد نياز تحقیقات علمی ،مي تواند گام خوبي در جهت سهولت و سرعت بخشیدن به فعاليت آنان باشد.

 

گفتگو: روابط عمومي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي      
     
     
     
     
     
     
     
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.

  5.7.4.0
  V5.7.4.0