پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 28 شهريور 1398
تازه هاي خبر
کد خبر : ۱۱۵۰۳۵  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۳
دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان در بیست وپنجمین گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور : بر لزوم طراحی جدید در ساختار تحقیقات كشاورزی دیم با هدف تقویت این سیستم زراعی در كشور تاكید كرد  جديد!
کد خبر : ۱۱۴۹۶۸  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۸۳
با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی رییس و دبیر ستاد ملی رسانه وزارت جهاد كشاورزی منصوب و معرفی شدند 
کد خبر : ۱۱۴۷۶۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۸۸
کد خبر : ۱۱۴۹۱۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۸۳
کد خبر : ۱۱۴۶۲۴  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۶۷
دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان در گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقات و تولید بذور پرورشی غلات آبی کشور: خواستار نظام مند شدن ورود بخش خصوصی به عرصه تحقیقات به نژادی غلات و تولید ارقام مشترك شد  جديد!
کد خبر : ۱۱۴۸۹۰  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۳۰
کد خبر : ۱۱۴۵۸۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۹۵
صفحه1از212.بعدي.برو

5.3.12.0
V5.3.12.0